Her kan man læse om de sidste nyheder, samt aktiviteter i foreningen

Hermed indkaldes der til generalforsamling fredag den 7/2-2020. kl. 19.00 på Syrenvej 6 5683 Haarby

 

Med følgene dagsorden.

 

   A. Valg af dirigent.

   B. Beretning om foreningens virke i 2019.

   C. Aflæggelse af foreningens regnskab.

       Samt status opgørelse til godkendelse.

   D. Indkomne forslag.

   E. Valg til bestyrelsen for 2 år.

       På valg er Troels og Pia 

   F. Valg af suppleant til bestyrelsen.

   G. Valg af bilags referenter.

   H. Valg af bilags referent suppleant.

    I. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now